Rady a postrehy

 
Domový vodovod pitnej vody

Najčastejšie sa vedie ako vetvový. Tvorí ho jedno prívodné potrubie ...Vedenie potrubia

Potrubie sa vedie v stene všade tam, kde záleží na čistote a vzhľade miestnosti.


Všetky remeselné práce pod jednou strechou

Mapa stránky | Kontakt

Domová vodovodná prípojka

 

je to úsek potrubia od uličného radu tesne za vodomer alebo pred hlavný uzáver umiestnený na nehnuteľnosti. Prípojka sa delí na časť uličnú – verejnú a časť domovú. Verejná končí na hranici pozemku a má dĺžku maximálne 5 m. Domová sa nachádza na pozemku nehnuteľnosti, údržbu prípojky hradí majiteľ nehnuteľnosti. Na prípojke je vodomerná šachta, v ktorej sa nachádza hlavný uzáver vody, vodomer, spätná klapka (ventil), odvodnenie a montážna vložka.

Prípojku musí nainštalovať vodáreň alebo poverená firma, nesmú byť na nej nijaké odbočky, musí ležať v nezamŕzavšej hĺbke aspoň 90 cm pod povrchom zeme vo voľnom teréne, jej sklon by mal byť 1 až 2 %. Vodovodné potrubie musí byť od kanalizačného potrubia vzdialené minimálne 1m a musí byť vyššie položené. Prípojka musí mať svetlosť mininálne 1“. Zhotovuje sa z oceľových alebo asfaltojutových rúr.


Odporúčame ďalšie články

Copyright © 2006 Internetmarket